List đam mỹ hoàn hay

Tiểu Mân

Tổng hợp những đam mỹ hoàn hay đã đọc :3 Quan trọng nhất là link đọc online vẫn còn và không set pass =))) Chủ yếu là võng du xuyên không trọng sinh chủng điền ấm áp ít ngược và là truyện dài =)) Lưu trữ để lúc nào nhớ lôi về gặm lại dần ^^

TỪ GIỜ TA KHÔNG SHARE BẢN MỀM NỮA NHÉ

Thông báo ngừng share ebooks tự do

Updating…

囧 Nhân Nhất Gia Thân (Hoàn)

7 ngày – Thất Thiên (Hoàn)

12 Cầm Tinh Hệ Liệt

5P, 7H, 6SM (Hoàn)

30 Ngày Làm Gay (Hoàn)

138 Hào Dị Thú Manh Sủng Điếm (Hoàn)

365 Nghề hệ liệt:

 A

A, Này, Tôi Là Thẳng Nam (Hoàn)

A! Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ (Hoàn ss1)

Ác Ma Chi Danh  01  

View original post 6,409 more words

Published by

The Brilliant Red

Hi there! Welcome to my personal blog. I can speak both Vietnamese and English, so feel free to ask if there is any problem. This is the place that I post all of my translations, mostly interviews from other J-rock band: ADAMS, The Gazette and One OK Rock. Enjoy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s