Thiên Lý Khởi Giải _ Vị Tịch

Thiên Lý Khởi Giải _ Vị Tịch

Loại khóa nào có thể khóa được những lời ước hẹn
Để giữ lại bao nhiêu ôn nhu của người?
Khúc ca nào có thể hát đến vĩnh cửu
Cho đến khi tháng năm phủ trắng mái đầu xanh?
Người có còn nhớ chăng?
Tình nhân lúc nào cũng nồng nàn thắm thiết
Trong lời thề đều luôn trọn kiếp trọn đời
Nếu như ta cầu mong sự vĩnh viễn
Cuối cùng ngươi có thể cho ta bao nhiêu năm?
Nhưng hoa nở lâu đến đâu rồi cũng sẽ tàn
Chim bay xa đến đâu rồi cũng sẽ mỏi
Nếu thanh xuân chỉ là trong nháy mắt
Người yêu nhất bao thuở muốn ly biệt
Chúng ta đều đang tìm một mùa xuân vĩnh hằng
Chúng ta đều mong đợi một lần lời thề bất hủ
Thế nhưng mộng đẹp dễ tan
Hồng nhan dễ tàn
Cuối cùng chỉ đành gạt lệ nhìn nhau.

Thiên lý khởi giải – Vị Tịch

Published by

The Brilliant Red

Hi there! Welcome to my personal blog. I can speak both Vietnamese and English, so feel free to ask if there is any problem. This is the place that I post all of my translations, mostly interviews from other J-rock band: ADAMS, The Gazette and One OK Rock. Enjoy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s