Khách Đồ Thu Hận

“Cơn gió mùa thu thổi mãi cả một đời
Bao vị ưu thương nếm trải đến bây giờ
Đời là dòng sông thất thường vô định
Chậm chậm, nhanh nhanh, chua chua, ngọt ngọt
Nỗi hận mùa thu trú mình trong làn váy
Đôi mắt ưu thương che giấu đến bây giờ
Mệnh là hạt bụi đường người lữ khách
Sớm chiều lênh đênh chân trời góc bể
Trầm lặng và lệ rơi, khẩn cầu và chờ đợi
Đều là bất đắc dĩ nằm lại trong quá khứ
Cả bồng bột tuổi xuân, cả lưu luyến tươi đẹp
Mọi thứ còn lại đã chỉ là nỗi mong chờ
Mộng tỉnh mùa thu ở tháng năm loang lổ
Chữ ưu thương viết mãi đến bây giờ
Niềm nhớ quê thành cụm mây lãng đãng
Nhớ cũng không than, quên cũng không ngại”

* Khách Đồ Thu Hận là một bài ca lưu truyền và thịnh hành, nội dung là các kĩ nữ xưa kia tự thuật về cuộc đời của mình

Published by

The Brilliant Red

Hi there! Welcome to my personal blog. I can speak both Vietnamese and English, so feel free to ask if there is any problem. This is the place that I post all of my translations, mostly interviews from other J-rock band: ADAMS, The Gazette and One OK Rock. Enjoy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s