Diệp Gia – Triệt Dạ Lưu Hương

Diệp Gia - Triệt Dạ Lưu Hương

“Chúng tôi cứ thế ôm nhau, nhìn ra vòm thinh không không trăng không sao ngoài cửa sổ. Không biết qua bao lâu,, mây đen ùn ùn, nhưng thành thị bị tẩm màn đen vô biên vô hạn phủ chụp kia vẫn xa hoa trụy lạc như cũ, “Dẫu trời có tối cỡ nào, miễn cậu chịu nhìn ra xa, cậu sẽ gặp được lỗ hổng ánh sáng.’ Tôi nói khẽ bên tai cậu, “Người không chờ trời sáng sẽ không biết bí mật này đâu’.

Tôi biết, Diệp Gia ậm ừ trả lời”

____________________________________________

Dịch giả: HY HY

Published by

The Brilliant Red

Hi there! Welcome to my personal blog. I can speak both Vietnamese and English, so feel free to ask if there is any problem. This is the place that I post all of my translations, mostly interviews from other J-rock band: ADAMS, The Gazette and One OK Rock. Enjoy.

4 thoughts on “Diệp Gia – Triệt Dạ Lưu Hương”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s