[Download] Các tác phẩm của Nhĩ Nhã

.: Hoa Lê :.

– Hòm hòm là như vậy. Sẽ bổ sung sau.

– Mình sẽ cố gắng… Nhưng hiện tại hơi bận, nên có lẽ chỉ update được tình hình truyện thôi… RAW thì đợi hôm nào rảnh thì luôn một cục :”>

– Các bản Raw và QT:

+ SCI: đến vụ 12

+ Tội ái An Cách Nhĩ: đến Ám Dạ Thiên

+ Quỷ hành thiên hạ: đến vụ 6 (hoặc có thể vào page Nhã trên FB để cập nhật trọn bộ)

+ Giang hồ bất ai đao: đến chương 27

+ Chí tôn vô sắc: đến chương 14 (đang bị ngừng)

.

*More info

Giới thiệu các tác phẩm của Nhĩ Nhã

– Danh sách | Truyện – Dịch | – Tiến độ

— Nếu là fan Nhĩ Nhã — muốn tìm hiểu thêm về chị — đây là fanpage

..Nhĩ Nhã tuyển tập văn..

Download

View original post 450 more words

Published by

The Brilliant Red

Hi there! Welcome to my personal blog. I can speak both Vietnamese and English, so feel free to ask if there is any problem. This is the place that I post all of my translations, mostly interviews from other J-rock band: ADAMS, The Gazette and One OK Rock. Enjoy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s