Đôi nét về Nam Khang

Bongsoo's Blog

Dựa vào những thông tin online, cuộc đời Nam Khang có thể văn tắt như sau:
.
Nam Khang khi còn ở Trường Giang dùng bút danh “Bạch Khởi”, sau đến Thiên Nhai thì đổi thành “Nam Khang”, không rõ tên thật, là nam, sinh năm 1980, thuộc chòm sao song sinh.  Anh là nhà văn viết đam mỹ tiểu thuyết. Các tác phẩm của anh bao gồm: “Yêu hồ”, “Chờ người mãi”, “Võng nhiên kiếp”, một số mang tính chất tự truyện như “Phù sinh lục kí”, “Em chờ anh đến năm ba mươi lăm tuổi”*, và nhiều đam mỹ tiểu thuyết khác.
*Tên các tác phẩm m chỉ edit lại từ QT và theo cách nghĩ của bản thân, k chắc chắn >80% so với tên gốc.

View original post 957 more words

Advertisements

Published by

The Brilliant Red

Hi there! Welcome to my personal blog. I can speak both Vietnamese and English, so feel free to ask if there is any problem. This is the place that I post all of my translations, mostly interviews from other J-rock band: ADAMS, The Gazette and One OK Rock. Enjoy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s